info@maxigal.com | 0(850) 755 90 09 | Sarıgazi Mh. Osmangazi Cd. Karagöz Sk. No:7/A 34785 Sancaktepe/İSTANBUL

Vitaminleri Almak İçin En İyi Zamanlar!

Vitamin ve mineral yetersizlikleri (VMY) (mikronutrien malnutrisyonu) dünyada, gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu kadar, gelişmiş ülkelerde de yaygın olarak görülmektedir.

Vitaminleri Almak İçin En İyi Zamanlar!
Vitamin ve mineral yetersizlikleri (VMY) (mikronutrien malnutrisyonu) dünyada, gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu kadar, gelişmiş ülkelerde de yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde de vitamin ve mineral yetersizlikleri önemli halk sağlığı sorunlarındandır. Vitamin ve mineral yetersizlikleri insan sağlığını, ülkenin ekonomik gelişimini etkilemekte, önemli sağlık sorunlarına yol açmakta, insan gücü ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Vitamin mineral yetersizliklerine, tüm yaş gruplarında rastlanabilir [1].

Genel olarak yeterli ve dengeli beslenen yetişkinler vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç duymazlar. Ancak;

1. Düşük enerji içeren diyet tüketenler,

2.Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayamayanlar (psikolojik ya da ekonomik nedenlerden dolayı),

3. Vejetaryenler (özellikle hiçbir hayvansal gıda tüketmeyen veganlar),

4. Demir yetersizliği anemisi olanlar,

5. Bebek (D vitamini yetersizliğinin önlenmesi) ve çocuklar,

6. Bebeklerin ilk altı aylık dönemde tek başına anne sütü ile beslenmemiş olması ve altıncı aydan sonra uygun tamamlayıcı besinlere başlanmamayan bebekler,

6. Gebe ve emzikli kadınlar (Demir, folat, B12 vitamini vb.)

7. Menapoz sonrası kemik kaybı fazla olan kadınlar,

8. Yaşlılar,

9. Uzun süre ilaç kullananlar (antasitler, antibiyotikler, laksatifler, diüretikler),

10. Besin alımını engelleyen alerjik hastalıkları olanlar,

11. Bir hastalığa bağlı beslenme (nutrisyon) tedavisi alanlar,

12. Diyaliz tedavisi gören hastalar,

13. Enfeskiyonlar veya parazitik organizmaların bulunduğu bireyler,

15. Besinlerin emilimine ait problemlerin varlığı veya bu bozukluğa sebep olacak hastalıklara sahip bireyler,

Gibi birçok nedenle sağlıklı da olsa bazı özel durumları olan bireylerin gıda takviyelerini kullanması gerekli olabilir [1, 2].

[1] Tek, N.A., Pekcan, G. 2008. Besin destekleri kullanılmalı mı?, http://sbu.saglik.gov.tr/ Ekutuphane/kitaplar/t65.pdf, Erişim: 28.01.2016.

[2] Ergen A. –Bozkurt Bekoğlu F.. 2016. Türkiye’ de Besin Destek Ürünlerine Yönelik Görüşler ve Tüketici Profilini Tanımlamaya Yönelik Bir Araştırma. Journal of Business Research Turk. 8/1. 323-341.